Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Vad händer med ditt avfall?

Vad händer egentligen med grovavfallet som du lämnar på våra återvinningscentraler? Nedan kan du läsa att det allra mesta av avfallet materialåtervinns, en del energiåtervinns och en liten del läggs på deponi. Vi jobbar alltid med målsättningen att minska mängden avfall som går till deponi.

avfall

 • Trä körs till Avfallsupplag Djupdalen för mellanlagring där det krossas innan det körs vidare till ett värmeverk som kan hantera returträ.
 • Möbler körs till Djupdalen där det mellanlagras. Möblerna krossas sedan varpå två fraktioner uppstår. En metallfraktion som går till metallåtervinning och en brännbar fraktion som går till ett värmeverk.
 • Ris går till LBC:s miljöfabrik där det mellanlagras och krossas. Risen skickas sedan vidare till Hedenverkets två kraftvärmeverk för att bli förnybar el och värme.
 • Hårdplast som inte är förpackningar går till Stena som kör det till sin sorteringsanläggning för vidare transport för materialåtervinning. Plasten sorteras i den plast som går att materialåtervinna till ny plast. Den plast som inte går att materialåtervinna går till energiåtervinning.
 • Kompost körs till Djupdalen där de lägger upp långa ”limpor” av komposten. Där får komposten ligga och förmultna ett par månader. Med jämna mellanrum vänds komposten. När processen är klar har man en jordmån som man kan sprida i naturen.
 • Däck utan fälg har SDAB (Svensk Däckåtervinning AB) ansvar för att samla in. Däcken återvinns och blir till nya däck men även till granulat, de små gummikornen som gör att konstgräsplaner håller sig mjuka och studsiga.
 • Däck med fälg tar Stena hand om. Stena som kränger av däcken från fälgen. Metallfälgen återvinns som metall och däcket går till SDAB.
 • Ej sorteringsbart avfall energiåtervinner vi genom förbränning vid Hedenverket. Mycket av det som läggs i den brännbara fraktionen kan materialåtervinnas, inte minst plast- och pappersförpackningar.
 • Tryckimpregnerat trä körs till Kils värmeverk där det mellanlagras, krossas och eldas upp. Bara vissa värmeverk har pannor som är byggda för att elda tryckimpregnerat trä. Hedenverkets anläggningar är inte byggt för detta.
 • Deponi/Obrännbart är sådant avfall som inte går att återvinna. Det går inte att elda upp och det går inte att materialåtervinna. Det obrännbara avfallet körs till Djupdalen där det deponeras. Vi jobbar alltid med målsättningen att minska mängden avfall som läggs på deponi.
 • Alla olika metallfraktioner körs till Stena för materialåtervinning.