Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Frågor och svar på hemsortering

Snart kommer du kunna hemsortera dina förpackningar som vi sedan hämtar hemma hos dig. Här kan du få svar på några av de frågor du kan tänkas ha.

Hur kommer det här påverka mig som villakund?

Du kommer kunna hemsortera. Det betyder att du inte längre kommer behöva åka till en återvinningsstation med dina pappers-, plast-, glas-, och metallförpackningar. Istället kommer du ha sopkärl på din tomt där du lägger ner förpackningarna som vi sedan kommer och hämtar.

Måste jag sortera ut mina förpackningar nu?

Ja. Genom att sortera ut pappers-, plast, glas- och metallförpackningar sparar vi på både ekonomin och miljön. I och med att du kommer kunna hemsortera dina förpackningar kommer vi få mindre mängd felsorterat i restavfallet, vilket i sin tur leder till en lägre avfallstaxa för dig som Karlstadsbo. Vi kommer inte erbjuda någon möjlighet till osorterade abonnemang.

Hur många kärl kommer jag behöva ha? Hur stor plats kommer det ta?

Du kommer ha minst tre kärl hemma. Vi utreder just nu om det kommer bli tre eller fyra kärl på din tomt. Hur stora dessa kärl kommer vara kommer vi kunna ge besked om 2024. Om du just nu planerar att bygga en kärlplats på din villatomt så rekommendrar vi dig att avvakta med det, och invänta vår rekommendation om hur stor plats du behöver för sopkärl från 2027.

Behöver kärlen alltid stå vid tomtgränsen?

Nej, bara när vi kommer och hämtar innehållet i det. Du väljer själv var du vill ha kärlen ståendes all annan tid.

Kan ni hämta kärlet på min baksida, eller högre upp på garageuppfarten?

Vi kommer inte erbjuda så kallat "dragavstånd". Det gör vi inte av arbetsmiljöskäl. Kärlet behöver med andra ord stå vid tomtgränsen på hämtningsdagen för att vi ska kunna hämta dina förpackningar.

När kommer jag få mina nya kärl?

Vi håller på och arbetar fram en utbyggnadsplan just nu. Så fort vi vet vilka områden som kommer få de första kärlen, och hur vi fortsätter att bygga ut det, kommer vi informera om det. Senast 2027 ska alla bostäder i Karlstad ha möjlighet att hemsortera.

Vad kommer det kosta?

Hämtningen av dina hemsorterade förpackningar kommer betalas via din avfallstaxa. Vi kommer se över taxan och kommunfullmäktige kommer därefter godkänna den. När vi vet mer detaljer kommer vi informera om det.

Hur kommer det här påverka mig som fastighetsägare till flerbostadshus?

Du som är fastighetsägare till ett flerbostadshus kommer behöva erbjuda de som bor i fastigheten möjlighet att hemsortera. Med andra ord behöver du senast 2027 ha ett miljörum där boende kan sortera pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar.

Från och med 2024 är det kommunen som har insamlingsansvaret för förpackningar, till skillnad från tidigare när det var ett producentansvar via Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om du redan nu erbjuder möjligheten till hemsorterat i ert miljörum, betyder det att du som fastighetsägare behöver säkerställa att du använder en av våra auktoriserade entreprenörer för hämtningen av förpackningarna.

Kan jag fortsätta mig att använda mig av min befintliga entreprenör?

Under hösten kan entreprenörer söka så kallad auktorisation hos Karlstads Energi. Det är alltså företag som idag hämtar, eller har planer på att börja hämta avfall som kan söka auktorisation. Du som fastighetsägare till ett flerfamiljshus kommer kunna se på vår hemsida vilka entreprenörer som är auktoriserade när alla entreprenörer haft möjlighet att söka det hos oss. 

Hur kommer det här påverka mig som boende i flerfamiljshus?

Du som bor i ett flerfamiljshus ska senast 2027 ha möjlighet att sortera papp-, plast-, glas- och metallförpackningar fastighetsnära. Det betyder att din fastighetsägare behöver skapa möjligheter för dig att lämna dessa förpackningar till återvinning i närheten av ditt hem, till exempel i ett miljörum.

Vad behöver jag som företag i ett flerfamiljshus göra?

Om du bedriver verksamhet i ett flerfamiljshus och använder dig av samma sopbehållare som privatpersoner behöver du anmäla dig som så kallad samlokaliserad verksamhet att få fortsätta slänga dina förpackningar i dessa sopbehållare. Det behöver du göra eftersom kommunen bara tar över ansvaret för förpackningsinsamling för privatpersoner, och inte verksamheter. Du som företagare kommer bli en så kallad samlokaliserad verksamhet för det avfallet. Vi kommer snart informera om hur du som företagare gör för att anmäla dig som samlokaliserad verksamhet.