Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har i uppdrag att driva elcertifikatsystemet. För att stimulera utbyggnaden av förnybar produktion införde Sverige 2003 systemet med elcertifikat. Systemet sträcker sig i nuläget till 2035 och målet är att öka den förnybara produktionen av el med 30 TWh fram till 2020 jämfört med 2002 års nivå.

30 TWh fram till 2020 är en ambitionshöjning aviserad av regeringen för den förnybara elproduktionen. Det nya nationella finansieringsmålet ersätter det av riksdagen fastställda målet för produktion av förnybar el på 25 TWh under samma tidsperiod.

Höjd kvotplikt från 2016
För att möjliggöra ambitionshöjningen och det nya finansieringsmålet har riksdagen beslutat att höja den så kallade kvotplikten. Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning eller elanvändarnas elanvändning som leverantören eller elanvändaren är skyldig att köpa elcertifikat för.

Lagen om elcertifikat infördes den 1 maj 2003 och innebär att en viss andel av den el vi förbrukar ska komma från förnybara energikällor. Förnybar energi kostar mer att producera och denna kostnad ska alla elanvändare enligt lagen vara med och betala genom en elcertifikatsavgift.

  • Du betalar elcertifikatavgift baserat på hur mycket el du använder.
  • Du betalar elcertifikatavgift oberoende av vilket avtal du har.
  • Du bidrar till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. På så sätt medverkar alla kunder, privata och företag, till en minskad klimatpåverkan.

Mer information om elcertifikat hittar du på Energimyndighetens webbplats