Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

2022 levererade Karlstads Energi ett rekordresultat

En fortsatt hög trovärdighet, nya produkter och tjänster samt låga prisökningar på vår fjärrvärme.
Det tror vi är några av anledningarna till att vi även 2022 ligger med i toppen bland energibolag i landet när det gäller kundnöjdhet.

Mio möbler i Karlstad.

Rekordresultat

2022 levererade Karlstads Energi ett rekordresultat – rörelseresultatet blev 217 miljoner kronor.
Den enskilt största förklaringen till rekordresultatet var kraftigt ökade intäkter för den förnybara el som vi producerar i våra kraftvärmeverk. För ytterligare finansiell information hänvisas till bolagets
årsredovisning.

Principer för resultathantering

Karlstads Energi hanterar, liksom alla bolag i koncernen Karlstads kommun, skatt, fastighetsskatt och moms enligt gällande lagar och regler och i enlighet med de principer för resultathantering som moderbolaget beslutat. Karlstads Energi ska i första hand hantera bolagets resultat genom skattemässiga överavskrivningar. Bolaget ska därefter, om utrymme finns, lämna koncernbidrag.

Låga prisökningar

Hösten 2022 meddelade vi att vi endast höjer fjärrvärmepriset med en procent från den 1 januari 2023, detta trots en inflation som ligger på drygt åtta procent på årsbasis. De ökade intäkterna från vår elproduktion, och effektiviseringar i verksamheten, är de enskilt största anledningarna till vår låga prisjustering.

Digitalisering

En viktig del i bolagets pågående effektiviseringsarbete är digitalisering. Målet för 2022 var att vi skulle digitalisera 15 processer eller delprocesser. När året summerades hade 16 processer digitaliserats,
bland annat att kunderna numera kan teckna om sina elavtal via Mina sidor. En process som både ger ökat kundvärde och minskar den interna administrationen. Omteckningen av elavtal på mina sidor nyttjades redan under 2022 av mer än hälften av kunderna.