Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Våra hållbarhetsfrågor

Vi fortsätter att prioritera arbetsmiljön främst men även minskad klimatpåverkan, hög tillgänglighet och produkt- och tjänsteutveckling tillhör våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

Personal på en återvinningscentral

Prioriterade
hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsrisker

Så förebygger vi
riskerna

En säker arbetsmiljö

Under vår förändringsresa Ny Energi 2025 har arbetsmiljön hela tiden stått i fokus. Grundregeln är att våra medarbetare och entreprenörer alltid ska kunna lämna arbetet i samma skick som de kom.

Risk för allvarlig personskada eller sjukdom. Psykisk ohälsa i pandemins spår.

Ett systematiskt arbetsmiljö och säkerhetsarbete med
fokus på förebyggande. Kontinuerligt arbete med säkerhetskulturen i bolaget.

Minskad klimatpåverkan

Karlstads Energi ska bidra till att minska sin och sina kunders klimatpåverkan.

Förbrukning av icke förnybara resurser, transporter, emissioner till luft som kan påverka miljön negativt.

Infrastruktursatsningar som minskar vår, och därmed Karlstadsbornas, klimatpåverkan. Ett systematiskt miljöarbete
med tydliga hållbarhetsmål.

Hög tillgänglighet

Att leverera våra samhällsviktiga tjänster har varit en utmaning under pandemin, men det har varit något vi lyckats bemästra.

Risk för allvarliga avbrott hos kund med konsekvenser som
påverkar samhället och regionen vi är verksamma inom.

Förebyggande underhåll av anläggningar och ledningsnät. Kontinuitetsplanering och regelbundna möten med krisledningsgruppen under pandemin för att kunna leverera våra samhällsviktiga tjänster.

Produkt- och tjänsteutveckling

En viktig del i vår förändringsresa är att erbjuda nya produkter och tjänster som våra kunder efterfrågar.

Risk för minskad lönsamhet och missnöjda kunder.

Mål att lansera 10 nya
produkter och tjänster under
året. Försäljningssidan fick
ytterligare resurser.
Översyn hur vi ytterligare kan
utveckla våra anläggningstillgångar.