Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Våra medarbetare

Ett uppdaterat gym och ett högre friskvårdsbidrag.
Det är några av förbättringarna bolaget har genomfört 2022 för att medarbetarna, vår viktigaste resurs, ska trivas och må bra på sin arbetsplats.

Medarbetare på återvinningcentral

Friskvårdssatsning

En förutsättning för att våra medarbetare ska trivas och prestera bra på arbetet är att de mår bra. Bolaget har därför genomfört flera friskvårdssatsningar de senaste åren. Under 2022 uppdaterades vårt populära gym vid Hedenverket med nya maskiner. Under året gjordes även en ökad satsning på friskvård
i koncernen då friskvårdsbidraget höjdes till 3 000 per medarbetare och år. Friskvårdsbidraget administreras av vår samarbetspartner Epassi vilket förenklar för våra medarbetare att använda bidraget. 

Jämställdhet

För att stärka bilden av Karlstads Energi som en attraktiv arbetsgivare arbetar bolaget aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Till grund för vårt arbete har vi Karlstad kommuns strategiska plan samt jämställdhets- och mångfaldspolicy. Energibranschen är av tradition mansdominerad men vårt arbete börjar ge resultat. 2022 var vi återigen med i toppen när det gäller jämställda bolag i Sverige enligt den ranking som Kraftkvinnorna tog fram. Kraftkvinnorna är ett ideellt nätverk inom energibranschen. Utmärkelsen till trots har vi fortfarande en bit kvar till ett helt jämställt bolag – men vi är på rätt väg. Exempelvis består bolagets ledningsgrupp av fyra kvinnor och tre män. Motsvarande siffra för några år sedan var en kvinna och fem män. 39 procent av bolagets chefer är kvinnor.

Kompetensutveckling 

En viktig del i bolagets vilja att vara en attraktiv arbetsgivare är att vi erbjuder personalen möjlighet till kompetensutveckling. 2022 hade våra medarbetare registrerat 0,6 utbildningsdagar per anställd, en siffra som i praktiken är högre eftersom all utbildning inte registreras. Under hösten arrangerade bolaget en uppskattad medarbetardag för alla anställda. 

Ledarutbildningar

Enligt LMU-undersökningar är ledarskapet på Karlstads Energi generellt sett gott. Eftersom ledarskap är en prioriterad del i vår förändringsresa går alla chefer och arbetsledare en specialanpassad utbildning för att vässa sitt ledarskap ytterligare. Under 2022 genomförde 22 chefer och ledare utbildningen.

Ledar- och medarbetarundersökning

Vartannat år genomför vi en större ledar- och medarbetarundersökning (LMU) och 2022 var det dags  igen. Av resultatet kan vi bland annat utläsa att vi har engagerade medarbetare som upplever sitt arbete mycket meningsfullt. I undersökningen efterlyste medarbetarna att cheferna behöver
tydliggöra verksamhetens mål på ett bättre sätt och även göra medarbetarna mer delaktiga i de aktiviteter som leder till att målen nås. Dessa förbättringsförslag kommer att ligga till grund för de handlingsplaner som bolagets enheter ska ta fram i början av 2023.

Samverkan

Samverkan i koncernen Karlstads kommun bygger på en lång tradition med inriktning mot ökad  delaktighet för alla medarbetare och de fackliga organisationerna. Samverkan mellan arbetsgivare, fackliga företrädare och skyddsombud sker vid åtta samverkansmöten varje år. Under mötena bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och hälsa.