Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Ett år med energifrågorna i fokus

2022 var speciellt. I början av året arbetade vi fortfarande med de utmaningar som Covid-19 innebar. Men med stöd av den erfarenhet vi fått av nästan två års pandemiarbete och de löpande kontinuitetsplaneringarna kunde de relativt höga sjukskrivningstalen hanteras utan några störningar i våra leveranser till kund.

Vd Karlstads Energi AB

När de värsta effekterna av pandemin så började klinga av och vi äntligen kunde börja arbeta mer tillsammans och på plats, inleddes Rysslands olagliga invasion av Ukraina i slutet av februari. Kriget blev en katalysator för den energikris som har präglat Europa under året och som haft en mycket stor påverkan på bolaget. Till följd av bland annat minskade gasleveranser till Centraleuropa ökade elpriserna kraftigt, samtidigt som priserna varierade betydligt mer över dygnet. 

Systemperspektivet i fokus 

Det skapade en mycket besvärlig situation för många kunder och blev ett stresstest för samhället i stort. En ytterligare konsekvens är att energifrågorna har hamnat i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. Omständigheterna har varit ansträngande, men en positiv effekt är att allt fler inser vikten av en stabil och långsiktigt hållbar energiförsörjning, där lösningar med systemperspektiv är i fokus och där behovet av lokal energiproduktion som levererar när den behövs och där den behövs blivit allt tydligare. 

Kraftvärmen har under året välförtjänt lyfts fram som en av lösningarna för framtidens energiförsörjning. I Karlstad har våra fjärrvärmekunder fått hållbar och närproducerad värme levererad utan avbrott och till en kostnad som varit både stabil, förutsägbar och konkurrenskraftig. Samtidigt har kundernas värmeförbrukning bidragit till att vi har kunnat producera betydligt mer el än budgeterat, som levererats ut på lokalnätet. Elen som våra kraftvärmeanläggningar producerade under året motsvarar förbrukningen i drygt hälften av villahushållen i Karlstads kommun, och tillsammans med Sveriges övriga kraftvärmeproducenter har vi stöttat energisystemet för att undvika bortkopplingar och för att motverka ännu högre elpriser. Och tack vare intäkterna från elproduktionen har prisökningarna på fjärrvärme kunnat hållas nere, samtidigt som Karlstadsborna kan glädjas åt att Karlstads Energi gått bättre ekonomiskt än någonsin förut. 

En motor i regionens omställning 

Som stort energibolag med långsiktiga ägare har Karlstads Energi en unik möjlighet att vara en motor i regionens omställning mot ett fossilfritt samhälle. Under 2022 har vi tagit många steg i den riktningen. Arbetet med att projektera och bygga ett fjärrkylanät i centrala Karlstad löper på och under året har vår första kylakund kopplats in, som inledningsvis får leverans från en lokal kylaanläggning vid Hamntorget. Som ett steg mot en mer hållbar leveranskedja och för att stötta Värmlands omställning mot fossilfria transporter har Karlstads Energi tillsammans med OK Värmland och LBC Frakt Värmland bildat Laddbolaget i Värmland. Bolaget kommer att bygga ett nät av publika snabbladdare för tunga fordon i regionen. Karlstads Energi har också ingått en avsiktsförklaring med det danska bolaget Everfuel om att utreda förutsättningarna för att bygga en produktionsanläggning för vätgas på Heden. 

Ambitionshöjning inom återvinning

Inom området återvinning har vi gjort en ambitionshöjning för att underlätta för Karlstadborna att återvinna. Bland annat har vi utökat möjligheterna till återbruk på ÅVC Våxnäs, och gjort uppskattade besök ett antal förskolor med sopbil för att prata återvinning. Den fiberbaserade soppåse som tagits fram i samarbete med flera andra värmländska företag har fått stor uppmärksamhet nationellt.
Vi är stolta över det arbete som alla Karlstads Energis medarbetare bidragit med under året för att utveckla bolaget och vi ser med tillförsikt fram emot 2023.

Erik Kornfeld, vd