Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Historik

Visste du att Karlstad var först i landet med fjärrvärme? Vi är även Sveriges första elbolag att certifieras enligt Schysst elhandel. Det och mycket annat hittar du i denna sammanfattning.

KVV 1948

Historiska årtal för företaget

1862 Det första gasverket startades.

1906 Den första elströmmen distribuerades.

1908 Den första elektriska gatlampan tändes.

1910 Antalet elkunder var uppe i 531 som hade 9537 glödlampor och 44 elmotorer.

1914 Första ångkraftverket på 1 MW byggdes som eldades med kol och spån.

1920 Antalet elkunder har stigit till 4528 som hade 37300 glödlampor och 503 elmotorer.

1921 Nästan alla gatlyktor gjordes om för elektricitet. 332 elektriska gatlampor monterades.

1928 De två sista gasdrivna gatlyktorna utbyttes mot elektriska.

1938 Det tredje gasverket byggdes i Yttre Hamn.

1947 Under hösten genomfördes en elransonering som sänkte förbrukningen med 20%.

1948 Den första fjärrvärmen distribuerades. Karlstad var först i Sverige.

1953 Vattenkraftverket Tåsan i norra Värmland togs i drift.

1954 Mottagningsstationen på Orrholmsgatan togs i drift med en transformator på 10 MW.

1962 Kontoret på Orrholmsgatan invigs.

1966 Efter drygt hundra års drift stängs den sista gasleveransen.

1969 Gasturbinkraftverket på 26 MW vid Bergvik tas i drift. Bränslet är flygfotogen.

1970 Fjärrvärmen börjar byggas ut i stor skala.

1970 Två ångpannor på 35 MW vardera installeras i kraftvärmeverket vid Yttre Hamn.

1971 Den första elströmmen från Oskarshamns kärnkraftverk levererades.

1978 Den första datorn, PDP 11/03, inköptes och programmerades av egen personal.

1980 Den första elströmmen från Forsmarks kärnkraftverk levererades.

1982 Två datorer, ABC 800, inköptes. De användes för mätvärden och tekniska beräkningar.

1984 Värmepumpen som tar värmen ur avloppsvattnet byggdes vid reningsverket på Sjöstad.

1986 Avfallsvärmeverket på Heden tas i drift.

1992 Det fliseldade kraftvärmeverket på Heden tas i drift. Bränsleförbrukningen är 37 ton per timme.

1996 Elmarknaden blir avreglerad. Kunderna kan köpa el av vilken elleverantör de önskar.

1999 Huvudkontoret på Orrholmsgatan flyttar till Hedenverket som byggdes ut med en tredje våning.

2004 Renhållningsverket införlivades i Karlstads Energi.

2005 Invigning av ny rökgasreningsanläggning.

2008 De första områdena i Karlstad börjar att sortera ut matavfall.

2010 Det kalla året gör att Karlstads Energi levererar rekordmycket fjärrvärme - 729 GWh.

2012 Fjärrvämekund nummer 5 000 uppvaktas med tårta.

2012 Hela Karlstad har möjlighet att sortera ut matavfall.

2014 Karlstads Energi ursprungsmärker all el från förnybara energikällor.

2014 Nya kraftvärmeverket Heden Etapp 3 tas i drift.

2015 Karlstads Energi avskaffar tillvidarepriset.

2015 Heden Etapp 3 invigs av energiminister Ibrahim Baylan.

2017 Karlstads Energi är först i Sverige att certifieras enligt Schysst elhandel.