Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Miljömål

Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Vi strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra miljöarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Med vårt miljö- och ledningssystem är vi medvetna om miljöaspekter i vår verksamhet och analyserar, åtgärdar och förebygger effekterna av dessa på ett strukturerat sätt. Ett sätt att arbeta med miljöaspekterna är att sätta upp miljömål. Nedan hittar du målen vi arbetar med nu.

  • Vi ska fasa ut användningen av fossilolja till fjärrvärmeleverans.
  • Solcellsproducerad el från kunder ska öka.
  • Separat insamling av matavfall i kommunen för produktion av biogas ska öka.
  • Vår förnybara elproduktion ska öka.
  • Andelen villahushåll med abonnemang för källsortering av papper och plast ska öka.
  • Hushållsavfallets innehåll av plastförpackningar i restavfallet ska minska.
  • Vi ska aktivt verka för ökat återbruk av insamlat material
  • Större andel fjärrvärme för uppvärmning av Karlstad.
  • Vi ska kommersiellt erbjuda produkten kyla.

Vill ni veta mer om våra miljömål och hur vi tänker och arbetar med dessa är du välkommen att höra av dig till Anna-Karin Svensson, vår miljöingenjör. Du når Anna-Karin på anna-karin.svensson@karlstad.se

Läs vår miljöpolicy