Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Miljöpolicy

Vi på Karlstads Energi AB ska sträva efter att vara ledande inom hållbarhet, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra hållbarhetsarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Detta uppnår vi genom att

  • Sträva efter en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling och därmed skapa förutsättningar för att uppnå en god livskvalitet i Karlstads kommun.
  • Så långt som möjligt använda hållbara bränslen och processer som begränsar klimatförändringarna och minimerar miljöbelastningen.
  • Medverka till att minska resursförbrukningen genom att förebygga avfall, göra det möjligt att återanvända och återvinna produkter och material.
  • Följa och delta i utvecklingen av hållbara och effektiva energi- och tekniklösningar för att uppnå visionen att vara främst med ny energi.
  • Ha ett väl fungerande miljöledningssystem för att leda och styra verksamheten mot ständig förbättring och förebyggande av miljöbelastning.
  • Bindande krav och åtaganden ska uppnås.
  • Ställa höga krav på miljö, säkerhet och kvalitet i den egna verksamheten samt på leverantörer och andra samarbetspartners.
  • Utbilda och inspirera alla medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar.
  • Aktivt samverka med kunder, leverantörer, branschen samt andra intressenter i frågor kring hållbarhetsarbete.
  • Öppet kommunicera vårt hållbarhetsarbete och vår miljöpåverkan.

Karlstad  15 januari 2020
Erik Kornfeld
VD Karlstads Energi AB

Här hittar du vår miljöpolicy i sin helhet (pdf)